Publicaties

In het blad De Nederlandse Vliegvisser van onze VNV zijn in de loop der jaren een zestal artikelen verschenen van Leon Links en mijn persoontje. Meestal was de tekst van mijn hand en zorgde Leon voor de illustraties en de fotos. De navolgende link geeft nadere bijzonderheden.

Publicaties – Versie 2021 1